Lars Magnusson
Björn Svensson
Per-Olof Johansson
IFK Osby Pojklag II B
IFK Osby Pojklag IV
Leif-Göran Johansson
Bo Pettersson
Sven Andersson
Mats Axelsson Björn Svensson Per-Olof Johansson
Bakre raden från vänster:
Främre raden från vänster:
Kenneth Häggström, Mats Svensson, Leif-Göran Johansson, “Boy” Svensson, Lars Magnusson, Pelle Sjölander
Magnus “Manne” Roland Hjalmarsson Mats Svensson Tommy Persson Benny Wester Jarl-Inge Sehlin
2022 10 26 © Mats
Mats Svensson Tommy Persson Benny Wester Jarl-Inge Sehlin
Mats Axelsson Björn Svensson Per-Olof Johansson
IFK Osby Pojklag II B
IFK Osby Pojklag IV
Bakre raden från vänster:
Främre raden från vänster:
Bakre raden från vänster:
Främre raden från vänster:
Bo Pettersson Leif-Göran Johansson Björn Svensson Sven Andersson Lars Magnusson
Kenneth Häggström, Mats Svensson, Leif-Göran Johansson, “Boy” Svensson, Lars Magnusson, Pelle Sjölander
2022 11 13 © Mats