Combined Endeavor Baumholder, Lager Aulenbach Tyskland
En övning inom ramen för PfP - Partnerskap för fred som årligen anordnades i Baumholder i södra Tyskland. Övningen klassades som världens största sambandsövning - 35 till 40 nationer samlades och kopplade upp sina sambands- och Informationssystem. Dessa system provades och konfigurerades mellan de olika nationerna för att skapa interoperabilitet. Flygvapnet deltog från år 2000 med system ur insatsförbandet SWAFRAP. Flygvapnets mobila telesystem med Ericsson´ s MD 110 lade grunden till en mycket framgångsrik fortsättning.
.
Världens största sambandsövning Combined Endeavor  “In the spirit of Partnership for Peace, NATO PfP”
© Mats Svensson 2019
2019 11 18
Start Släkten Osby Fiske Musik Flygvapnet Veteranbåtar
Mats Svensson
Combined Endeavor Baumholder, Lager Aulenbach Tyskland
En övning inom ramen för PfP - Partnerskap för fred som årligen anordnades i Baumholder i södra Tyskland. Övningen klassades som världens största sambandsövning - 35 till 40 nationer samlades och kopplade upp sina sambands- och Informationssystem. Dessa system provades och konfigurerades mellan de olika nationerna för att skapa interoperabilitet. Flygvapnet deltog från år 2000 med system ur insatsförbandet SWAFRAP. Flygvapnets mobila telesystem med Ericsson´ s MD 110 lade grunden till en mycket framgångsrik fortsättning.
.
Världens största sambandsövning Combined Endeavor  “In the spirit of Partnership for Peace, NATO PfP”
© Mats Svensson 2020
2020 01 18